Rodinný dům Hanzlíčkova, ÚL

Architekt           AK Pavel Černohouz
Spolupráce        Jan Jehlík architektonická kancelář
Konstrukce       Pavel Černohouz
Statika               Jaroslav Talacko
Zhotovitel         RBK a.s.
Foto                   Jan Brodský