Vývoj kompozitní konstrukce pro FVE

Konstrukce       AK Pavel Černohouz
Spolupráce       Minova Bohemia s.r.o., HeliosTech a.s.
Statika               Jiří Ratzenbek