Rodinný dům Chodovlice
(přestavba)

Architekt           Pavel Černohouz