Sportovní klub PROVOD, Ústí n. L.
(přestavba)
 

Achitekt          AK Pavel Černohouz