Rodinný dům Božtěšice IV, Ústí n. L.

Konstrukce       AK Pavel Černohouz
Statika               Jiří Ratzenbek
Zhotovitel         Allstavservice s.r.o.