Polyfunkční domy Safír, Falk, Hocke, Ústí n. L.

Dům Safír
Spolupráce        Jan Jehlík architektická kancelář
Konstrukce       AK Pavel Černohouz
Statika               Jaroslav Talacko
Zhotovitel         Metrostav a.s.

Dům Falk a Hocke
Konstrukce       M3M s.r.o.
Statika               Jan Pohl
Zhotovitel         Betonstav a.s.