Rodinný dům Libouchec

Spolupráce       Ing. arch. Petra Jirásková
Konstrukce       AK Pavel Černohouz
Statika               Ing. Jiří Ratzenbek
Zhotovitel         2H Holinger s.r.o.
Realizace          2016